Hanel PT - Cung cấp dịch vụ thỏa mãn khách hàng

Cùng sự thăng trầm của kinh tế khu vực và thế giới, Hanel PT nhận thấy giá trị khách hàng mang lại cho chúng tôi là sự tích lũy của niềm tin. Vì thế, chúng tôi luôn tận tâm để tạo dựng một môi trường văn hóa và đạo đức trong kinh doanh vì mục tiêu “sự ổn định, an toàn và lợi ích” của khách hàng. HanelPT mang đến cho khách hàng:

  •     Nhà máy sản xuất tại Việt Nam (nhân lực được đào tạo và tuân thủ quy trình làm việc khoa học…);
  •     Gắn kết chặt chẽ với khách hàng để tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh
  •     Quản lý, vận hành nhà máy tạo ra các sản phẩm theo công nghệ và yêu cầu của khách hàng đáp ứng tiêu chí về chất lượng, tiến độ;
  •     Đảm bảo phân phối sản phẩm trên mạng lưới toàn cầu;
  •     Đảm bảo cơ sở pháp lý và tuân thủ các quy định pháp luật

 

 

 

 

5 không khi bạn đến với chúng tôi!!!

Không cần nhà máy mà sản xuất được tại Việt Nam
Không cần đầu tư lớn
Không lo sự thích ứng với người dân bản địa
Không lo thủ tục đầu tư
Không lo rủi ro tài sản và bảo mật công nghệ.