Liên hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Lô 3, đường TS 8, KCN Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: (+84 222) 3734 004/ 3734 005  |  Fax: (+84 222) 3734 036
Email: sales1@hanelpt.com.vn

Vị trí bản đồ