Tin tức - Sự kiện

HanelPT đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hội thảo ASEAN về CSR - thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong phát triển và phúc lợi xã hội

08/07/2019 | 09:34

Từ ngày 5~7/7/2019, HanelPT là đơn vị doanh nghiệp vinh dự đại diện cho quốc gia Việt Nam tham dự Hội thảo ASEAN về thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong phát triển và phúc lợi xã hội (ASEAN Workshop on the Promote Cooperate Social Responsibility  in Social Welfare and Development).

Địa điểm: tại Jupiter Room 11 - 13, Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.

 

HanelPT đại diện khối doanh nghiệp báo cáo về tình hình thực hiện CSR tại Việt Nam

 

Cộng đồng ASEAN có mục tiêu lấy người dân làm trung tâm. Là một xã hội quan tâm và chia sẻ tới chất lượng cuộc sống và hạnh phúc, bao gồm thúc đẩy bản sắc ASEAN tới công đồng. Trong Kế hoạch của ASEAN 2009 - 2025 xác định trách nhiệm xã hội của khu vực doanh nghiệp (CSR) về các vấn đề quyền và công bằng bao gồm 4 biện pháp quan trọng sau:

(1)Phát triển các mô hình chính sách công cộng cho CSR hoặc các công cụ pháp lý để tham khảo giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Điều này có thể đề cập đến các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế có liên quan, chẳng hạn như ISO 26000: Nguyên tắc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

(2) Phối hợp khu vực tư nhân để hỗ trợ các hoạt động của  ASEAN và gây Quỹ ASEAN liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

(3) Khuyến khích áp dụng và áp dụng các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội của quốc tế

(4) Nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của khu vực doanh nghiệp trong ASEAN đối với sự phát triển bền vững giữa các hoạt động thương mại với cộng đồng địa phương.

Việc thực hiện CSR ở cấp độ ASEAN cần được thực hiện để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Và để tạo ra sự bền vững cho cả tổ chức và xã hội song song phù hợp với định hướng phát triển của thế giới tại Liên Hợp Quốc đã đặt ra các mục tiêu phát triển theo mô hình "Phát triển bền vững".

Thành phần tham gia hội nghị gồm có:

1) Đại diện của 10 quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Trong đó, bên phía Việt Nam, thành viên tham gia gồm có:

  1. Mrs. Đỗ Thị Thanh Huyền - Bộ lao động thương binh và xã hội
  2. Mr. Nguyễn Trung Thành -  Bộ lao động thương binh và xã hội
  3. Mr. Trần Đức Tùng - Trợ Lý Giám Đốc công ty cổ phần sản xuất gia công và XNK Hanel

Chủ nhà Thái Lan và các đại biểu chụp ảnh chung

(Mr. Tùng đại diện của HanelPT đứng thứ 7 tính từ phải qua trái)

 

2) Đại diện mạng lưới kinh doanh Thái Lan, những người điều hành CSR và các học giả.

(3) Đại diện các cơ quan chính phủ Thái Lan điều hành CSR. Tiểu ban về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Tiểu ban trong Ủy ban xúc tiến phúc lợi xã hội quốc gia

Đại diện cho khối doanh nghiệp, công ty HanelPT đã đại diện đoàn Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện "Trách nhiệm xã hội" (CSR) tới hội nghị, trong đó nêu bật các vấn đề:

- Mô hình triển khai CSR ở Việt Nam

- Tổng quan các qui định về thực hiện CSR

- Tình hình thực hiện CSR

- Lợi thế và cơ hội trong việc triển khai CSR

- Các khuyến nghị tới hội nghị

 

Đại diện Việt Nam chụp ảnh chung với thành viên đại diện các nước ASEAN

(Mr. Tùng đại diện của HanelPT đứng ngoài cùng bên phải)

 

Sau 3 ngày họp hội nghị đoàn Việt Nam đã cùng các nước thành viên chia sẻ sâu hơn về quan điểm và các khía cạnh chính sách cần thực hiện cho CSR. Mặc dù hội nghị kết thúc mà chưa đưa ra được tuyên bố chung. Tuy nhiên ban điều hành đã ghi nhận được đầy đủ hơn thông tin cũng như các ý kiến của các nước thành viên. Làm tiền đề cho hội nghị tiếp theo được tổ chức vào tháng 9 tại Lào. HanelPT tin chắc rằng doanh nghiệp của mình cũng đóng góp một phần không hề nhỏ cho cộng đồng ASEAN.

 

Bài viết liên quan:

Trách nhiệm xã hội: http://beavccivietnam.com.vn/detail.asp?id=13397