Tin tức - Sự kiện

HanelPT Đại Diện Tham Gia Hội Thảo Kết Nối DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

26/11/2019 | 06:29

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là ngành quan trọng của nền kinh tế, đóng vai trò như nguồn đầu vào cho hoạt động sản xuất và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nước.

Có thể nói, trong những năm gần đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực này đã tạo được những bước phát triển mới đáng kể, từng bước đẩy mạnh được hoạt động sản xuất, tăng giá trị xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, đa dạng hóa các nguồn cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, tạo công ăn việc làm, tạo môi trường văn minh thương mại, đa dạng hóa sản phẩm thị trường…Trong điều kiện như vậy, các đề án trong lĩnh vực CNHT được triển khai cũng đã tạo được những dấu ấn quan trọng. Cụ thể, thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CNHT nội địa đã được nâng cao đáng kể; đẩy mạnh hơn nữa tỷ lệ cung ứng trong nội địa của ngành sản xuất và lắp ráp điện tử; gia tăng giá trị xuất khẩu...Tại đây HanelPT đã đưa ra trưng bày những dòng sản phẩm về gốm áp điện , lắp ráp bản mạch PCB , SMT và công nghệ máy sấy SASAKI máy sấy lạnh thông minh tăng tốc độc quyền tại Việt Nam.

Thông qua sự kiện lần này, HanelPT  mong rằng các nhà cung ứng nội địa sẽ tìm được nguồn cung ứng hợp lí từ hơn 20 nhà cung cấp lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh. Các doanh nghiệp lắp ráp có mặt trong chương trình kết nối như: Sam Sung, HanelPT, Toyota, sẽ tìm được nhiều nhà cung cấp với chất lượng sản phẩm và giá thành đáp ứng nhu cầu dẫn dắt và trợ giúp các doanh nghiệp CNHT nước nhà khác cùng phát triển.

Hơn nữa HanelPT cũng muốn truyền thông về dòng máy sấy lạnh SASAKI thông minh tăng tốc ở sự kiện lần này.