Sản phẩm

Actuator
Actuator
Là sản phẩm linh kiện gốm truyền động Sản phẩm gốm actuator tương thích với tấm áp điện trong hệ thống lựa chọn kim của máy dệt kim. Hiệu suất cao, ít tiếng ồn và vòng đời làm việc của sản phẩm dài.
Xem thêm