Môi giới - Tư vấn - Xúc tiến thương mại

Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu, việc kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp, các quốc gia là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam và xuất nhập khẩu đến nhiều nước trên thế giới, HanelPT có thể am hiểu thị trường sản xuất cũng như tiêu thụ trong lĩnh vực linh kiện gốm áp điện trong nước và một số nước trên thế giới. HanelPT thường xuyên có các hoạt động giới thiệu, giao lưu, thăm hỏi giữa các doanh nghiệp; tư vấn xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước, giúp tăng cơ hội mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.