Hệ thống kiểm soát môi trường

“ Môi trường xanh, sản xuất càng nhanh, kinh doanh vượt trội”

Là một công ty sản xuất trong lĩnh vực điện tử, HanelPT luôn ý thức rõ ràng vị trí của mình trong các vấn đề liên quan đến môi trường. Chúng tôi luôn suy nghĩ với phương châm “ Gìn giữ và xây đắp môi trường xanh - sạch - đẹp” cho thế hệ con cháu chúng ta. Áp dụng và duy trì một cách có hiệu quả hệ thống quản lý môi trường Iso 14001 giúp HanelPT giảm thiểu tối đa các hoạt động phát sinh trong quá trình liên quan sản xuất, dịch vụ có tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất.

Vòng tròn “ khép kín” xuyên suốt trong hệ thống QLMT, luôn là kim chỉ nam để hệ thống QLMT chúng tôi đạt hiệu quả.

 

 

Trong mục tiêu phát triển bền vững của mình, chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường vào chiến lược kinh doanh, nỗ lực hoạt động trên cơ sở có trách nhiệm với cộng đồng.

Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ngay trong đội ngũ công nhân viên, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như Ngày Môi trường Thế giới, Giờ Trái Đất, v.v  tạo nên “ Môi trường xanh, sản xuất càng nhanh, kinh doanh vượt trội”.