Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo

19/10/2016 | 11:36

HanelPT coi trọng công tác đào tạo, coi đó là một nhân tố tích cực để cạnh tranh và phát triển bền vững. Toàn bộ nhân viên luôn luôn được trau dồi kỹ năng để đảm nhận, đáp ứng và phát triển công việc của mình..

Căn cứ vào mục tiêu cụ thể chúng tôi lập kế hoạch đào tạo cho các cấp với 3 loại hình đào tạo phù hợp.

Đào tạo OJT để truyền đạt những kinh nghiệm cốt lõi trong nội bộ.

 

 

Đào tạo nội bộ bằng việc mời các chuyên gia hàng đầu của các tổ chức bên ngoài về đào tạo.

 

 

 

Đào tạo tại nước ngoài giúp CBCNV tiếp cận với công nghệ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, nắm bắt xu hướng chuyển dịch phát triển toàn cầu.