Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

19/10/2016 | 14:37

HanelPT tạo dựng một môi trường làm việc hài hòa, tôn trọng con người coi con người là trung tâm của tổ chức.

Tôn trọng giá trị công nhân viên

Con người là nguồn lực quý giá nhất của Công ty. Vì thế, Công ty luôn tạo mọi điệu kiện để bạn phát huy hết tiềm năng của mình bằng cách khuyến khích bạn học hỏi thêm và tin tưởng giao phó những trọng trách cao hơn, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà bạn có thể đảm trách.

 

 

Không ai là toàn vẹn, chúng ta cần có nhau. Bạn cần một người nào đó và người đó cũng cần bạn.  Để làm việc, chúng ta cần phải biết dựa vào nhau và hỗ trợ nhau.

 

 

HanelPT- Không ngừng cải thiện chính sách phúc lợi, tuân thủ chặt chẽ các quy định tiêu chuẩn của pháp luật.n chính sách phúc lợi, tuân thủ chặt chẽ các quy định tiêu chuẩn của pháp luật.

1. Tổ chức khám sức khỏe tuyển dụng  và định kỳ nhằm phát hiện bệnh, tư vấn trong việc khám chữa bệnh cho nhân viên.

 

2. Định kỳ quan trác và đo môi trường hàng năm phát hiện yếu tố ảnh hưởng môi trường làm việc và sức khỏe.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất.