Giới thiệu chung

https://hanelpt.com.vn/Hanel PT - Niềm tự hào của chúng tôi

Hanel PT - Niềm tự hào của chúng tôi

Công ty CP sản xuất gia công và xuất nhập khẩu Hanel (Hanel PT) là một thành viên của Công ty TNHH TMV Hanel. Ra đời năm 2000, Hanel PT đã ghi dấu sự hiện diện của mình với đối tác bằng tên tuổi và...

https://hanelpt.com.vn/Hanel PT - Cung cấp dịch vụ thỏa mãn khách hàng

Hanel PT - Cung cấp dịch vụ thỏa mãn khách hàng

Cùng sự thăng trầm của kinh tế khu vực và thế giới, Hanel PT nhận thấy giá trị khách hàng mang lại cho chúng tôi là sự tích lũy của niềm tin. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để tạo dựng một môi trường...

https://hanelpt.com.vn/Hanel PT - Thương hiệu của niềm tin

Hanel PT - Thương hiệu của niềm tin

Để phát triển bền vững, Hanel PT luôn tôn trọng con người và coi con người là trung tâm của tổ chức, tạo cơ chế để phát huy năng lực, phát triển nhân tài. Tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào...