PCB assembly

Dịch vụ lắp ráp bản mạch(SMT, DIP, hàn tự động, hàn dây FFC, ...)

Kiểm tra: ICT, FCT, AOI, Kiểm tra bằng mắt ...

Sản xuất và lắp ráp dây dẫn

Sơn phù bề mặt.

Lắp ráp thiết bị điện tử.

Sản xuất hàng mẫu và hàng loạt.