Ủy thác Xuất nhập khẩu

Xã hội phát triển, công nghệ thông tin mở rộng, hội nhập kinh tế được đẩy mạnh cũng là lúc nhu cầu trao đổi hàng hóa ngày càng nhiều đồng nghĩa với hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng trong khi quy trình thủ tục hải quan phức tạp vẫn gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. HANEL PT với kinh nghiệm dày dặn trong hoạt động ngoại thương và thương mại quốc tế đặc biệt là kinh nghiệm đối với các khu vực trên thế giới cùng với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp thông thạo các thủ tục hải quan cũng như giao tiếp, đàm phán với đối tác nước ngoài sẽ giúp hoạt động xuất nhập khẩu của khách hàng nhanh chóng và thuận lợi nhất.

HanelPT đã được các đối tác tin tưởng ủy quyền cho HANEL PT làm đại diện tổ chức thực hiện chuỗi các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại quốc tế:

Tư vấn, hỗ trợ kinh nghiệm các thủ tục XNK hàng hóa, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục XNK với hải quan và giao nhận tại cảng.
Tư vấn và thay mặt khách hàng ký kết các hợp đồng ngoại thương, thực hiện các thủ tục liên quan đến thanh toán quốc tế

Cùng khách hàng giải quyết các vấn đề khó khăn trong xuất nhập khẩu với đối tác nước ngoài và thủ tục xuất nhập.