Sản phẩm

Piezoeletric element
Piezoeletric element
Linh kiện láp ráp còi cho điện thoại, tín hiệu âm thanh ứng dụng trong hầu hết các sản phầm điện tử.
Xem thêm