Đại lý mua - đại lý bán - ký gửi hàng hoá

Đại lý mua - đại lý bán - Ký gửi hàng hóa
Đại lý mua - đại lý bán - Ký gửi hàng hóa
Thấu hiểu thị trường trong nước và có nền tảng vững chắc về chuyên môn cũng như có mạng lưới kết nối doanh nghiệp đa dạng, rộng lớn, HanelPT có thể làm đại lý mua hàng, bán hàng, phân phối hàng hóa và ký gửi hàng hóa cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đối tác khi có sản phẩm, hàng hóa hoặc tìm mua sản phẩm hàng hóa liên quan lĩnh vực linh kiện, thiết bị điện tử gốm áp điện đều có thể hợp tác với HanelPT theo hình thức này để có thể bán và phân phối sản phẩm một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp đến các thị trường tiêu thụ.
Xem thêm