Sản phẩm

Transformer
Transformer
  Bộ biến áp và biến tần áp điện đa lớp hiệu suất cao, có tính năng tỷ lệ gia áp cao, profile rất thấp và hiệu suất vượt trên 95%
Xem thêm