Transformer

[ Thông tin sản phẩm]

Bộ biến áp và biến tần áp điện đa lớp hiệu suất cao.
Bộ biến áp áp điện của chúng tôi có tính năng tỷ lệ gia áp cao, profile rất thấp và hiệu suất vượt trên 95%. Do việc sử dụng các chất liệu không có từ tính trong việc sản xuất bộ biến áp áp điện, dấu hiệu EMI của bộ biến tần được giảm đáng kể, tăng thêm lợi thế cho công nghệ này khi so sánh với các bộ biến tần từ tính thông thường.

 

 

Hanel PT cung cấp cả hai giải pháp: biến áp điện tách rời cũng như các giải pháp tùy chỉnh đặc biệt để đáp ứng nhu cầu các ứng dụng khách hàng.
Đây là biến áp điện của chúng tôi có hiệu quả cao và không có tiếng ồn điện với chiều cao nhỏ.

[ Ứng dụng sản phẩm]

Sử dụng cho các dòng máy PC, PDA, LCD, LCD, TV và các máy thiết bị sử dụng điện áp cao.