Đại lý mua - đại lý bán - Ký gửi hàng hóa

Thấu hiểu thị trường trong nước và có nền tảng vững chắc về chuyên môn cũng như có mạng lưới kết nối doanh nghiệp đa dạng, rộng lớn, HanelPT có thể làm đại lý mua hàng, bán hàng, phân phối hàng hóa và ký gửi hàng hóa cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đối tác khi có sản phẩm, hàng hóa hoặc tìm mua sản phẩm hàng hóa liên quan lĩnh vực linh kiện, thiết bị điện tử gốm áp điện đều có thể hợp tác với HanelPT theo hình thức này để có thể bán và phân phối sản phẩm một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp đến các thị trường tiêu thụ.

Đây là một trong những phương thức hợp tác có lợi cho cả 3 bên: Bên có sản phẩm, Bên nhận sản phẩm và Bên mua sản phẩm. Phương thức này giúp giảm thiểu chi phí của các bên và sản phẩm nhanh chóng được đưa đến thị trường tiêu thụ, do đó giá sản phẩm cũng giảm có lợi cho bên mua hàng hóa và có thể đẩy nhanh quá trình luân chuyển hàng hóa.