Actuator

 

[ Thông tin sản phẩm]

 

Là sản phẩm linh kiện gốm truyền động
Sản phẩm gốm actuator tương thích với tấm áp điện trong hệ thống lựa chọn kim của máy dệt kim.
Hiệu suất cao, ít tiếng ồn và vòng đời làm việc của sản phẩm dài.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại linh kiện máy dệt tương thích với actuator gốm, bao gồm Actuator gốm, tấm áp điện.

 

 

* Có khả năng tạo dao động lớn trong điều kiện hoạt động điện áp thấp.
* Độ tin cậy cao: Không liên kết bởi cofired
* Sóng điện từ tạo ra thấp
* Tiêu thụ năng lượng thấp so với các dòng sản phẩm cùng tính năng khác.

 

 

[ Ứng dụng sản phầm]

Sử dụng cho các máy thiết bị ngành công nghệ dệt may.