Flow sensor

 

【Thông tin sản phẩm】

 

Cảm biến lưu lượng siêu âm là một cảm biến chất lỏng. 
Cảm biến đo lưu lượng siêu âm có nhiều ưu điểm so với các kỹ thuật khác, cung cấp đo độ chính xác rất cao cho tất cả các loại chất lỏng và khí (kể cả là không dẫn điện)
Dòng cảm biến siêu âm của Hanel PT  phù hợp để đo dòng chảy cả chất lỏng và khí.
 


【Ứng dụng sản phẩm】


Flow sensor có thể được sử dụng trong đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng, hoặc cảm biến mức độ như chất lỏng. Một số thiết kế kèm theo của sản phẩm cho phép Flow sensor trực tiếp tiếp xúc với chất lỏng, trong khi ngăn chặn các vấn đề hiệu suất mà thường gây ra bằng cách gắn kết. Thiết kế chịu áp lực nước của sản phẩm làm giảm áp lực tác dụng chất lỏng sẽ làm giảm sự biến dạng gây ra bởi các yếu tố môi trường và có hiệu quả trong việc tăng độ nhạy sản phẩm.